พ.ต.อ.จิรกฤต จารุภัทร์ ผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล นำลูกน้องเข้าทดสอบร่างกาย 9 สถานี ใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาวัดและประมวลผลก่อนจะนัดเทสอีกครั้งอีก 3 เดือนข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ออกกำลังกาย ตามวัตถุประสงค์ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่ดี เพราะชีวิตตำรวจตรากตรำปฏิบัติหน้าที่ บางครั้งคิดว่า ตัวเองแข็งแรง ไม่ห่วงคนข้างหลัง หากจาะไปกะทันหันก็ว่าแย่แล้ว แต่เกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงยิ่งเป็นภาระคนอื่นอีก สุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ