พล.ต.อ.รุ่งโรจน์. แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. ดุสิต สังขะเมฆะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4  Mr.Tomoyuki Fujiyama เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ Mr. Hirotsugu Horinouchi คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีตำรวจโลก เจ้าหน้าที่ระดับสูงากหนังสือพิมพ์ไมนิจิ ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมงานดนตรีตำรวจโลกครั้งที่ 23 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเป็นเจ้าภาพจัดแสดงขึ้นระหว่างที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 ที่เอเชียทีค ถนนเจริญกรุง และหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม