ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบอุปกรณ์จาก นายอดิศร ศันสนียสมุทร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี แอล อะไหล่ยนต์ จำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์ เสื้อสะท้อนแสง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจและจราจร รวมจำนวน 799 ตัว มอบให้กับสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 26 สถานี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้ ตามภารกิจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บางส่วน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซี แอล อะไหล่ยนต์ จำกัด ในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ