พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พักรักษาตัวอยู่ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลรานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ