พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9  เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ปฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมดำเนินโครงการ “โรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด” มีเป้าหมายผู้ใช้แรงงานในโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามจำนวน 5,000 คน ให้ปลอดจากยาเสพติด