งานสวัสดิการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมตัดผมฟรี แก่ข้าราชการตำรวจนครบาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัว มีศูนย์ฝึกวิชาชีพ สำนักงานเขตจตุจัก จัดช่างตัดผมมาให้บริการ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ข้อมูล : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล