พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างตำรวจไทย กัมพูชา และ เมียนมา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร พล.ต.ท. แซม วันวีระ (Sam Van Virak) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการฝึกร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 3 ประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

อนึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศไทยริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านยุทธวิธีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจของทั้งสามประเทศ ครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกจากกัมพูชา 22 นาย เมียนมา 16  นาย และไทย 5 นาย จากนั้น ผู้สำเร็จการฝึกได้ร่วมแสดงการสาธิตทางยุทธวิธีให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาได้รับชมก่อนพิธีปิดอีกด้วย