ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ประจำเดือนได้มีการแสงความยินดีกับ พ.ต.อ.อลงกรณ์ ศิริสงคราม ที่ย้ายไปรับตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม พร้อมต้อนรับพ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ที่มารับตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศแทน ขณะเดียวกันในที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลประเวศวาระใหม่ ผลปรากฏว่า ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ยังคงได้รับความไว้วางใจให้นั่งเป็นประธานอีกวาระ มี คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน เป็นรองประธาน เคียงข้าง คุณนพดล โรจน์ประเสริฐกูล