พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของวิทยากรฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล อาทิ พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ  นายนิติพัฒน์ ถิรธนกุล ดร.สุปรีชา หิรัญบูรณะ ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และคณะวิทยากรศูนย์เยาวชนสัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 26 – 27มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล