“กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”

มอตโตของหน่วยนักรบป่าในยุค พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง นั่งเก้าอี้แม่ทัพ

ผ่านไปแค่ 6 เดือนเจ้าตัวขับเคลื่อนนโยบายไว้มากมาย พลิกโฉมตำรวจตระเวนชายแดนที่มักไม่ค่อยมีใครเหลียวแลกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง

“เราปิดทองหลังพระมาตลอด เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่เราจะต้องเปิดบ้าง จะได้ให้รู้ว่า หน่วยเราอยู่กันอย่างไร เสียสละกันอย่างไร”  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนวางเจตนารมณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงไตรมาส 1-2 ได้พิสูจน์ชัดเจน จากภารกิจ ป้องกันอธิปไตยตามแนวชายแดน  ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

ด้วยขุมกำลังจากกองบังคับการปฏิบัติการจำนวน 4  กองบังคับการ 16 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และ 64 กองร้อยปฏิบัติการ

มีกองบังคับการฝึกพิเศษ ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมและสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของตำรวจตระเวนชายแดนและสนับสนุนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ หน่วยที่ได้รับการยอมรับในด้านความพร้อมในด้านการปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ

ที่สำคัญ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

การปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา “หน่วยนักรบป่า” ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่อาจทำให้ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ ได้แก่ การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การลักลอบสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร

โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดสามารถจับกุมยานรกเป็น “อันดับหนึ่ง” ในส่วนของหน่วยสนับสนุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดยาบ้าได้กว่า 61 ล้านเม็ด กัญชาแห้งกว่า 12,000 กิโลกรัม

อีกผลงานความภาคภูมิใจ คือ ช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก”  รวมถึงการเข้าฟื้นฟูและสร้างบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล่าสุดได้รับมอบหมายให้เข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก “ภัยแล้ง” ออกช่วยเหลือชาวบ้านในการเตรียมกำลังพล รถบรรทุกน้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในการปฏิบัติ

เป็นภารกิจของ “จิตอาสาภัยพิบัติ” ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางในการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สร้างตำรวจนักรบชายแดนมืออาชีพเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง