พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการ และตรวจสอบความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ ยานพาหนะ ณ จุดบริการบางโทรัด ถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องดื่มบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งนักศึกษาอาชีวะ และประชาชนจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดีด้วยหัวใจ”

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุชาติ ได้ขอบคุณทุกคนที่เสียสละให้ช่วยเหลือภารกิจช่วงวันหยุดสงกรานต์ อีกทั้งกำชับนโยบายการทำงานขอให้ทุกคนบริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะรถที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียขัดข้องระหว่างทาง