มีข้อมูลน่าสนใจของ “ศูนย์พึ่งได้” โรงพยาบาลตำรวจ

พวกเขาพบตัวเลขสถิติ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ช่วงอายุน้อยกว่า 6 ปี มีถึง10   คนต่อปี

ส่วนอายุเฉลี่ยระหว่าง 10-18 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากสุด 66.40 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็น 19-29 ปี จำนวน 14.68 เปอร์เซ็นต์

ขณะเดียวกัน ยังพบว่า ทุก 1 ชั่วโมงเด็กไทยตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ 20,000 รายต่อปี เฉลี่ย 15 นาที จะมีเด็กถูกล่วงละเมิดเพิ่มขึ้น 1 คน

ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เด็กไทยตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพยายามหาข้อมูลที่จำเป็นต่อรูปคดีเพื่อนำมาใช้รักษา เยียวยา สภาพจิตใจของเด็กที่ถูกละเมิด

ทว่าการตั้งคำถามที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ตอกย้ำเรื่องราวสะเทือนใจต่อผู้เสียหาย

ปัญหาวัยและการใช้ภาษา ทำให้การสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน ยากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวน

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยประกอบการสอบถามที่มีความเหมาะสมต่อบริบทต่าง ๆ ที่จะเป็นการเติมเต็มช่องว่างในการสื่อสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ศูนย์พึ่งได้ ของโรงพยาบาลตำรวจจึงคิดค้นการใช้ “ตุ๊กตา” ช่วยในการสัมภาษณ์เด็กเพื่อบอกรายละเอียดในการล่วงละเมิดทางเพศ

นอกจากช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการพูดคุยกับผู้เสียหาย ยังช่วยอธิบายสภาพเหตุการณ์ที่ตนถูกละเมิดได้อย่างครบถ้วน ช่วยสื่อสารกับนักจิตวิยา พยาบาลที่ให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจน

อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของตุ๊กตาจะช่วยในการสื่อสารกับเด็ก ๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม ปาก นิ้วมือ อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง และทวารหนัก

ตุ๊กตาที่บางคนอาจมองว่าเป็นเพียงของเล่น

แต่ใครจะรู้ว่า อีกด้านหนึ่งตุ๊กตาจะถูกเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เหยื่อสามารถก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ

ได้รับการเยียวยา ไม่ใช่เผชิญปัญหากับคำถามตอกย้ำความรู้สึก

ถึงกระนั้น ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ อยากให้ช่วยกันป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดเด็ก หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ให้หมดไปจากสังคมไทย

สร้างพื้นฐานครอบครัวที่แข็งแรง​ เป็นหูเป็นตาให้สังคม หากพบผู้ถูกกระทำความรุนแรง​ แจ้งสายด่วน1300 หรือเพจ ​because​ we​ care ตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะพวกเขาไม่อยากใช้ตุ๊กตาตัวนี้บ่อย ๆ