คณะคณาจารย์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และนักเรียนนายร้อยตำรวจรวม 20 นาย เดินทางไปศึกษาดูงานวิทยาลัยตำรวจยูนนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีน สัมผัสบรรยากาศสถานีฝึกทดสอบจิตใจ การฝึกมวยจีนเพื่อป้องกันและต่อสู้กับคนร้าย
การฝึกยิงปืน การฝึกยุทธวิธี และการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเอง ทั้งเชิงรุกและรับ เช่น โล่ ดิ้ว เป็นต้น อีกทั้งรับฟังบรรยายระบบงานตำรวจจีน ก่อนแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายร้อยตำรวจไทยกับนายร้อยตำรวจจีน ปิดท้ายด้วยเยี่ยมชมการทำงานของสถานีตำรวจคุนหมิงเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาถ่ายทอดต่อในรั้วโรงเรียนนายร้อยตำรวจ