พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พร้อมด้วย คุณมนสิการ สำราญสำรวจกิจ ภริยา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสริมรายได้” เพื่อให้ข้าราชการตำรวจนครบาล 1 มีความรู้ความสามารถในการสกรีนเสื้อ และนำไปเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในภายภาคหน้าต่อไป โดยมี พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 คุณวิษณุ ชิษณุรังสี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม คุณณรงค์ศักดิ์ โลจนะรุ่งสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม คุณสุพจน์ โภชนพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู เข้าร่วมในงานโครงการด้วย