“เราจะทำตามสัญญา…” เนื้อเพลงที่ดังกรอกหูมานานเกินกว่า 5 ปี แม้จะเด็กอนุบาลที่ปัจจุบันล่วงสู่วัยประถมศึกษายังร้องกันจนฮิตติดปาก

พวกเด็กเหล่านั้นรู้จักดีว่า นายกรัฐมนตรีประเทศไทย คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พวกเด็กไม่สนหรอกว่า ประวัติศาสตร์เส้นทางการมาของนั่งบนเก้าอี้ “ผู้นำชาติ” ในยุคเขาเป็นอย่างไรจนกว่าจะก้าวเป็นผู้ใหญ่วัยอุดมศึกษา

เหมือนซากประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายสมัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยของหลากผู้คน

ถึงวันนี้บทเพลง “เราจะทำตามสัญญา …” ของผู้นำอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเวลาสานต่องานที่คั่งค้างอีกระยะ

ไม่ว่ารัฐบาล “ประชาธิปไตยปริ่มน้ำ” จะอยู่นานแค่ไหน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ถูกบันทึกเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองครองตำแหน่งด้วยคะแนน 500 เสียงในที่ประชุมรัฐสภา (ชั่วคราว)

เจ้าตัวลั่นวาจาภายหลังรับพระบรมราชโองการ

“ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ”

ยืนยันจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้

คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ร่างไว้ยาวยังหว่านคำหวานชวนน่าติดตาม

“สร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาสเพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย”

ทิ้งท้ายจะร่วมกับรัฐบาล “นำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป”

ถือเป็นโอกาสของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตั้งนาฬิกาพิสูจน์การทำงานเหมือนตามที่ลั่นวาจาไว้ได้มากน้อยแค่ไหน

ส่วนสิ่งที่ตำรวจทั่วประเทศต้องการไม่ใช่ “คำหวาน” หว่านโฆษณาชวนเชื่อ เมื่อมีอำนาจกลับกระทำตรงกันข้ามมาตลอด 5 ปี

เพราะคนสีกากีส่วนใหญ่ “สำนักปทุมวัน” กำลังรอวันนายกรัฐมนตรีชำระล้างคราบสกปรกที่ฝังเลอะไว้ทั่วองค์กรนับตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการทหารบริหารประเทศ

พวกเขาปฏิเสธที่จะเจอผู้ถือตราอำนาจเก่า

ร่างเงาของ “ปิศาจ” หิวกระหายบ่อนทำลายระบบการแต่งตั้งโยกย้ายของตำรวจที่สร้างความเจ็บปวดมานาน 5 ปี