พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรียกประชุมบริหารหน่วยประจำเดือน ก่อนเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 4 ราย ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง มี พ.ต.อ.อภิรักษ์ นักไร่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ เป็นผู้แทนรับมอบ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มี พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 เป็นผู้แทนรับมอบ กองกำกับการ 4 กองบังคับการ สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มี พ.ต.อ.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร รองผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด เป็นผู้แทนรับมอบ และสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มี พ.ต.อ.วิระศักดิ์ ฝอยทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า เป็นผู้แทนรับมอบ


ส่วนข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 6 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ท.จรูญศักดิ์ โต๊ะถม ผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 7  พ.ต.ท.สิทธิชัย ธัญญาบาล รองผู้กำกับการงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย พ.ต.ท.กำพล เยาว์ธานี สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 และด.ต.ศักดิ์ชัย วาสน์เกื้อกูล ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงราย