ตรวจแถวระดับ “ผู้บังคับการ” จ่อลุ้นขยับขึ้น “รองผู้บัญชาการ” ที่เหล่านายพล “ใกล้ปลดระวาง”เกษียณอายุราชการมักไม่อยากเลื่อนไปต่อ

ขอนั่งเก้าอี้ตัวเดิมจนถึงวันสุดท้ายก่อนอำลาเครื่องแบบเสียเป็นส่วนใหญ่

ถึงกระนั้นก็ตาม การจัดเรียงลำดับอาวุโสย่อมบ่งบอกทางเดินในอนาคตของนายพลหนุ่มหลายคนที่หวังจะก้าวขยับไปถึงปลายยอดระดับ “แม่ทัพหน่วย”

ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการที่สำนักงานกำลังพลทำบัญชีไว้มีทั้งหมด 153 นาย

ขออนุญาตไล่แค่ 20 ลำดับแรก พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการตรวจคนเข้าเมือง เกษียณอายุราชการปี 2565 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บังคับการกองตรวจ 3 จเรตำรวจ เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เกษียณอายุราชการปี 2566

พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เกษียณอายุราชการปี 2564 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เกษียณอายุราชการปี 2574 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 เกษียณอายุราชการปี 2565 พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เกษียณอายุราชการปี 2563 พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 เกษียณอายุราชการปี 2564 พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษียณอายุราชการปี 2563

พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล อาจารย์ (สัญญาบัตร 6)กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา เกษียณอายุราชการปี 2564 พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เกษียณอายุราชการปี 2563 พล.ต.ต.หญิง พอตา บุญปรีชา ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เกษียณอายุราชการปี 2565 พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1   เกษียณอายุราชการปี 2564 พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เกษียณอายุราชการปี 2563

พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล ประจำ (สัญญาบัตร 6) สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการปี 2565 พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษียณอายุราชการปี 2564 พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เกษียณอายุราชการปี 2563 พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 เกษียณอายุราชการปี 2563

ที่เหลือเป็นกลุ่ม “นายพลหนุ่มดาวรุ่ง” จำนวนหนึ่งที่อยากลุ้นขยับขึ้น “รองผู้บัญชาการ” ปูเส้นทางเดินต่อ อาทิ พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจนครบาล เกษียณอายุราชการปี 2572 พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการกองการฝึก เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้งคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เกษียณอายุราชการปี 2569

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษียณอายุราชการปี 2569   พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม ผู้บังคับการมาตรฐานวินัย เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เกษียณอายุราชการปี 2569

พล.ต.ต.ณพวัฒน์ อารยรางกูร ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.วิวัฒน์ ลีลาเขต ผู้บังคับการทะเบียนพล เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เกษียณอายุราชการปี 2568   พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เกษียณอายุราชการปี 2568

พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เกษียณอายุราชการปี 2571 พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 เกษียณอายุราชการปี 2568 และพล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ อาวุโสลำดับ 152 รองสุดท้ายที่จะเกษียณอายุราชการปี 2572

ใครสามารถฝ่าด่าน “ชิงหลัก” เลื่อนขึ้นรองผู้บัญชาการก่อนย่อมมีอนาคตข้างหน้าสดใส