ที่ห้องประชุมชัยจินดา อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ มองผ่านใจ Palliative Care ผ่านเรื่องเล่าทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ  เป็นความร่วมมือของคณะกรรมการ Palliative Care และคณะกรรมการเรื่องเล่าเร้าคุณธรรม ปีนี้เป็นปีที่ 6 ได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และคุณนริสรา อมรวิวัฒน์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ พิชิตมะเร็ง อย่างมีความสุข มีเรื่องเล่าที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 11 เรื่องเล่าโดยมีทั้ง แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล จากหลายๆหน่วยงานในโรงพยาบาลเข้าร่วมส่งประกวด

ผู้ที่ได้รับรางวัลการเขียนเรื่องเล่าเร้าคุณธรรม ประจำปี 2562 ได้แก้ พ.ต.ท.หญิง วาริณี ขันธสิท์ ชนะเลิศอันดับ1 เรื่องที่เขียนสูญเสียไม่เสียศูนย์ นศ.พต.ณัฐนันทพร แสนทวีสุข ชนะเลิศอันดับ2 เรื่องที่เขียน อ้อมกอดของรอยยิ้ม
พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุล ชนะเลิศอันดับ3 เรื่องที่เขียน ดวงใจที่หลุดลอย ร.ต.อ.หญิง บุษบงก์ ธรรมมาสถิตกุล ชมเชย อันดับ 1 ยาชุด จุดประกาย พ.ต.ท.หญิง ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร ชมเชย อันดับ 2 กอดลาของ พี่สาว

พล.ต.ต.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คลอบคลุมทุกมิติ โดยเรียนรู้คุณค่าผ่านทางเรื่องเล่า ก่อให้เกิดความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร

ขอบคุณข้อมูล : พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์
094–9654495
02- 2076000 ต่อ 6802
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”