พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย บุญภิโย ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ร.ต.อ.อาวุธ สร้อยวิเชียร รองผู้บังคับกองร้อย ร.ต.อ.เสถียร บัวดก หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำเรือท้องแบน และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ออกจากบ้าน ช่วยเคลื่อนสิ่งของต่างๆที่ไม่สามารถนำออกมาจากบ้านได้ขึ้นไว้ในที่สูง เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ขณะที่ชุดของ พ.ต.ท.เกียรติทวี บุญมา ผู้บังคับกองร้อยที่ 225  พร้อมด้วย ร.ต.อ.ทวี คำแพง รองผู้บังคับกองร้อย  ร.ต.อ.ไพรัตน์ เจริญพงษ์ หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย รองเจ้าคณะจังหวัด และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ บ้านท่าเจริญ ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มีการมอบอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น