“ทุ่มเททำทุกอย่าง เพื่อเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้”

ผู้กองออย-ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ  อินทรประชา  รองสารวัตรกลุ่มงานการข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาแสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สาวเหนือชาวจังหวัดลำพูน จบมัธยมโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน ไปต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำเร็จมาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2 อีกทั้งได้รับทุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติศึกษาต่อจนจบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

จุดเริ่มต้นเข้าเป็นตำรวจเมื่อจบหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 จากนั้นผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรลงเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การรวบรวมข้อมูลด้านการข่าว ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด รูปแบบการลักลอบลำเลียง และเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติด

เจ้าตัวยังมีดีกรีเรียนหลักสูตรโครงการอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจหญิงภูธรภาค 2 เพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี (SWAT) ในการปิดล้อมตรวจค้นหรือจับกุมผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยที่เป็นสตรีและเด็ก หลักสูตร BAKER TORCH 18-2914 CERTIFICATE OF TRAINING และหลักสูตร INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY BANGKOK, THAILAND

สิ่งสำคัญในการเป็นตำรวจ เธอบอกว่า ต้องมีความรักในอาชีพ เพราะตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน จับกุมปราบปราบคนที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง เหมือนปิดทองหลังพระ

เฉกเช่นอุดมคติของเธอ คือ “การทำอะไรต้องมีเป้าหมายและแผนงานเป็นที่ตั้ง แล้วตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำทุกอย่าง เพื่อเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้”

 

 

 

 

RELATED ARTICLES