พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกร่วมกัน  ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2562