พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทนในการรับมอบข้าวสาร 55 ตัน บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม เป็นจำนวน 11,000 ถุง มูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท จากบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ GFPT  มีคุณประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ส่งมอบ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามโครงการ “ธารน้ำใจประชาชน และ ตำรวจไทย สู้ภัยน้ำท่วม” พร้อมเป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกข้าวสารเดินทางไปแจกจ่ายยังผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน