พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน การตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน การปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี 2561 อีกทั้งเรื่องระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี และเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชน