อำนาจไม่จีรัง เมื่อถึงเวลา “ผุพัง” เสียงคงไม่ดังเหมือนเก่า

ควันหลงการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ-ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2562 ปรับเปลี่ยนขุมกำลังต่างขั้วมากมาย

 เหลือไว้แค่ “สัจธรรม” กับ “วิบากกรรม” ของเส้นทางชีวิตสีกากีหลายคน

คุณงามความดีช่วยได้บางครั้ง ทว่ายาม “พายุมรสุม” พัดเปลี่ยนฝั่ง อาการที่เคย “ผิดฝา ผิดตัว” โยกตั๋วมั่วจำเป็นต้องสะสางล้างบัญชีใหม่

ทัพสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาณาจักรอำนาจเดิมของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่วางมือไม้ของตัวเองไว้ใช้งานตามหน้าด่านประเทศและอีกหลายจังหวัดสำคัญ พลันที “อำนาจหลุดมือ” บัญชีรายชื่อโดนสับเปลี่ยนกันระนาว

พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กลับถิ่นเก่าเป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ถูกเรียกมาใช้งานก่อนหน้า ได้โอกาสลงตัวจริงตำแหน่ง รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ ข้ามเป็นรองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สลับเป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 พ.ต.อ.ภคพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1   พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3   เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   พ.ต.อ.ยศพนธ์ จรรยาสถิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นรองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นรองผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.วิศิษฐ ชำนาญไพร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกลาง เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2   พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.อภิมุข กานตยากร รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1   เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1   พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี ผู้กำกับการฝ่ายงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เป็นรองผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เป็นรองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผู้กำกับการฝฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ ผู้กำกับการบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.คงฤทธิ์ สุกใส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.จักษ์ ยังให้ผล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.อ.จิตติ สามทอง ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย พ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้กำกับการ 1   กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ

พ.ต.อ.ชูวงษ์ อุทัยสาง ผู้กำกับการบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เป็นผู้กำกับการ 2 กอบบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พ.ต.อ.ณภัทร แก้วเวหล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม เป็นผู้กำกับการ 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล ผู้กำกับการฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ณัฏฐ์ชูเดช จรัสร่มเย็น ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5   พ.ต.อ.ณัฐญ์วสุภ์ แสงณิรัฒศัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.ดุสิตานนท์ ทำดี ผู้กำกับการฝ่ายแต่งตั้ง กองทะเบียนพล เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ธนกฤต บุญเจริญ ผู้กำกับการฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กำกับการบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พ.ต.อ.นครัฐ ปริปุณณานนท์ ผู้กำกับการฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เป็นผู้กำกับการบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผู้กำกับการฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย กองการต่างประเทศ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี พ.ต.อ.หญิง นวรัตน์ นุตสติ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เป็นผู้กำกับการบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4   เป็นผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พ.ต.อ.ประเสริฐ สมใจประสงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองโยธาธิการ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.หญิง พรรณิภา หวังอนุตตร ผู้กำกับการฝ่ายประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้กำกับการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิฑูรย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ บูรณ์ชนะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโรงช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.วรัณรพีร์ อิสริยพัฐ นายเวร (สบ4)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับการฝ่ายประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้กำกับการฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา พ.ต.อ.ศีรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้กำกับการฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ศุภชาติ เวชพร นายเวร (สบ4)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.เศรษฐภัทร ณ สงขลา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พ.ต.อ.สถิตย์ วิชัยกุล ผู้กำกับการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย กองแผนงานความมั่นคง เป็นผู้บังคับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

พ.ต.อ.สมเกียรติ สนใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ ผู้กำกับการกลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้กำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน ผู้กำกับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 4   กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ พ.ต.อ.อาภากร โกมลสุทธิ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้กำกับการ 2   กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.อุกฤต กัลยาณมิตร ผู้กำกับการฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

พ.ต.ท.เจริญพงษ์ ขันติโล สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.ชิดชนก สาครเย็น รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กำกับการฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ต.ท.หญิง ทิพยวรรณ โยมา รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.ท.ธวัชชัย หนองบัว รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กำกับการฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ต.ท.นรบดี ศศิประภา รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ เฉลิมศรี รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 พ.ต.ท.ปกรณ์ คล้ายเพ็ชร รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.ปริญญา กลิ่นเกษร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.ท.หญิง วัชรี ปั้นทอง รองผู้กำกับการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

พ.ต.ท.วิทวัส บูรณะ รองผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.ท.สมชาย จิตสงบ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง พ.ต.ท.สาโรช จิตต์สงวน รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กำกับการฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

ยกเครื่องขุมกำลังครั้งใหญ่ในหน่วยตรวจคนเข้าเมืองเที่ยวนี้คงต้องวัดผลงานการขับเครื่องของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จะเลื่องชื่อเหมือนยุคที่แล้วได้แค่ไหน