พ.ต.ท.ศุภกฤช เดือนแจ้งรัมย์ รองผู้กำกับการปฏิบัติราชการผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ร่วมกับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และญาติมิตรที่เคารพนับถือเดินทางที่วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อมาร่วมทำบุญทำทานถวายเพลพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมทำสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมากมายบริจาคแด่ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ