พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยในความเป็นอยู่สวัสดิการด้านที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ และเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจจึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในโครงการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่พักอาศัย (big cleaning day) และกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563 ที่อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (เฉลิมลาภ)