ที่ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น โดย
คุณวสันต์ ลีละยูวะ คุณภัทรันดา ลีละยูวะ พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี คุณภวาทิพย์ ลีละยูวะ น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่อง AED Trainer เครื่อง CPR Assist หุ่นจำลองการทำ CPR เพื่อช่วยสอนให้กับข้าราชตำรวจ​ ประชาชน​ และบุคลากรทางการแพทย์​ ใน​การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน​ ให้คนหมดสติ​ ไม่รู้สึกตัว​ ไม่หายใจ​ มูลค่า 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลตำรวจ​ โดยมี  พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และพล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษากรรมการวิกฤติ โรงพยาบาลตำรวจ​ เป็นผู้รับมอบ

ขอบคุณภาพ :  พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”