พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ต.ท.ศักรินทร์ ไม้น้อย รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข่าเมืองเชียงแสน พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข่าเมืองเชียงแสน พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจคนเข้าเมือง 5 ปฏิบัติราชการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน พร้อม ข้าราชการตำรวจประจำด่าน ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ต้องกักหลบหนีการควบคุมที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน  ผลการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี