พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายไมเคิล ฮีท อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และพลเรือตรี โรเบิร์ต เฮส์ ผู้อำนวยการกองกำลังร่วมภาคพื้นตะวันตกสหรัฐ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีในร่มหนองสาหร่าย (ไทย-อเมริกา) Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center ที่ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีคณะผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อาคารศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีในร่มหนองสาหร่าย (ไทย-อเมริกา) Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้การสนับสนุนการก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ภายในอาคารจากกองกำลังร่วมภาคพื้นตะวันตกสหรัฐ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มูลค่าร่วม 2,750,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 82.5 ล้านบาท)  อาคารที่ก่อสร้างมีขนาดความกว้าง 120 เมตร ความยาว 60 เมตร และความสูง 20 เมตร โดยภายในเป็นการสร้างแบบจำลองกลุ่มอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารที่พักสำนักงาน ธนาคาร ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน และโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริสร้างทักษะทางยุทธวิธีตำรวจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย