พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมอาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า​ มี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายกสมาคมเเพทย์ทหารในพระบรมราชูปถัมภ์​แห่งประเทศไทย พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.อ.ต. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมต้อนรับ ก่อนมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีแพทย์ทหาร” ให้กับบุคลากรที่มีความสามารถ ในสาขาการแพทย์ทหารและการบริการสังคม สาขาวิชาการและวิจัย สาขาการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ในจำนวนนั้นมี พล.ต.อ.จงเจตน์​ อาวเจนพงษ์​ อดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้รับด้วย

 

ภาพ : ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์ โรงพยาบาล​ตำรวจ