‘สำนักอัยการสูงสุด’ ติดตั้งเครื่องกรองฆ่าเชื้อโควิด-19

นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ เลขานุการสำนักอัยการสูงสุด เผยว่า สำนักอัยการสูงสุดมีความห่วงใยสุขภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการจึงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 จำนวน 20 ตัว ด้วยเทคโนโลยีแอคทีฟเพอร์ นวัตกรรมที่ใช้กรองอากาศภายในกระสวยอวกาศองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา มีจุดเด่นในการแก้ปัญหาต้นเหตุ ตัดวงจรการติดเชื้อให้ได้ทั้งทางอากาศและบนพื้นผิว ป้องกันให้บุคคลากรปลอดภัยต่อการติดเชื้อในระยะยาว รวมทั้งดับกลิ่น และกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในเวลาเดียวกัน

ด้วยเทคโนโลยี RCI สามารถผลิตไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ จาก(รังผึ้ง) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคทุกชนิด และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสบนพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น ลูกบิดประตู ราวบันได หรือเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศ ได้อย่างดี

ล่าสุด บริษัท เฮลล์ เอนฮานซ์ เทค จำกัด ตัวแทนบริษัทจากประเทศไทย ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากองค์การนาซ่า ได้เข้ามาไปติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 รอบสำนักอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้รับการประสานงานจากนายโฆษิต สุวินิจจิต ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.097-157-9696 และ 092-541-9653

RELATED ARTICLES