ประสบความสำเร็จจากโครงการ Inlove Online รับยาที่บ้าน” เมื่อมีเสียงตอบรับจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจจำนวนมาก

ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ลุกลามของ เชื้อหวัดมรณะ โควิด–19 พาให้ทุกคนต้องปรับตัวไม่ให้เชื้อกระจาย

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ จึงจัดโครงการ Inlove Online รับยาที่บ้าน”  จัดส่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ “คนไข้เก่า” ของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเดินทางไม่สามารถมารับยาด้วยตัวเอง

จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมดำเนินการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ แค่ให้ผู้ป่วยหรือญาติฝากข้อความผ่าน “อินบ็อกซ์” เข้าไปในเฟซบุ๊กโรงพยาบาลตำรวจ แสดงความจำนงขอรับยา ผ่านระบบออนไลน์

ภายใต้เงื่อนไข ต้องเป็นผู้ป่วยเก่าที่มีประวัติการรักษาต่อเนื่องของโรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาในการรักษาต่อเนื่องโรคเรื้อรัง และภาวะของโรคคงที่ มีนัดพบแพทย์เพื่อรับยา

แต่ต้องไม่เป็นยาในกลุ่มแช่เย็น/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกประเภท/ยาน้ำปริมาตรรวมเกิน 1 ลิตร/ยาเคมีบำบัด ยกเว้น ยากลุ่มฮอร์โมน เช่น Letrozole Tamoxifen Bicalutamide เป็นต้น

ไม่มียาที่ผู้ป่วยต้องเริ่มใช้ใน 5 วัน ตลอดจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการยาจากประวัติเดิม

เจ้าหน้าที่จะจัดยาตามใบสั่งยาแพทย์ แพ็กยาอย่างดีส่งให้ทั่วประเทศตามที่อยู่ เน้นความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งถึงมือผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

เริ่มโครงการเฟสแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ไปจนถึง 30 พฤษภาคม 2563

ล่าสุด โรงพยาบาลตำรวจขยายระยะเวลาโครงการ Inlove Online รับยาที่บ้าน” ต่ออีก 1 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ป่วยหรือญาติสามารถส่งข้อความใน “อินบ็อกซ์” เฟซบุ๊กของโรงพยาบาลตำรวจ แสดงความจำนงขอรับยา ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดตามเดิม

ทั้งนี้ทั้งนั้น พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ มองว่า ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ป่วยที่ให้ความไว้วางใจโครงการ โรงพยาบาลจึงขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มอีก 1 เดือน

เพราะตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยอินบ็อกซ์เข้ามาใช้บริการทางออนไลน์ถึง 1,999 ราย มารับยาเอง 82 ราย แสดงความจำนงให้โรงพยาบาลจัดส่งพัสดุแล้ว 1,169 ราย  จัดส่งผ่านบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด 129 ราย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  1,040 ราย มีผู้ป่วยไม่เข้าเงื่อนไข 224 ราย และที่รอส่ง OPD 213 ราย

แม้สถานการณ์เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่ “โควิด -19” ของเมืองไทยในปัจจุบันเริ่มคลี่คลาย ผู้ติดเชื้อน้อยลง รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ ส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลมากขึ้นจนเกิดความแออัด

กลุ่มงานเภสัชกรรม มีนโยบายที่จะขยายช่องทางการรับยา เฟส 2 เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย และลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้อีกช่องทาง

เสมือนต่อยอดโครงการ Inlove Online รับยาที่บ้าน”  

มี มูลนิธิพระครูสุวรรณ ศาสนคุณ (นาม มณีวงศ์) ร่วมนำเงิน 80,000 บาท มอบให้โครงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

ตามคอนเซปต์ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลตำรวจ

ทำงานเป็นทีม บริการด้วยใจ