พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  ได้ลงพื้นที่เทศบาลนครพนม
มอบเครื่องบริโภค ได้แก่ ไข่  น้ำดื่ม ปลากระป๋อง  มาม่า  นมกล่อง  สำหรับใส่ในตู้ปันสุข  ณ  จุดต่าง ๆ  เช่น บริเวณโรงพยาบาลนครพนม  วัดโอกาสศรีบัวบาน  ร้านเทเลวิท  สโมสรโรตารี  เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19