พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ครอบคลุม 5 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 21พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563 รวมเวลา 13 วัน