พญ.จิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ นางศันสนีย์ รัศมี หัวหน้าพยาบาล น.ส.เพ็ญนภา ไชยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายวรายุทธ เกตประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ต้อนรับ ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กรรมการ​ตรวจสอบ​และ​ติดตาม​การบริหาร​งานต​ำ​ร​วจ ด้านยาเสพติด​ กองบัญชา​กา​รต​ำ​ร​วจ​นครบาล ​และคณะที่ปรึกษาคณะ​กรรมการ​ตรวจสอบ​และ​ติดตาม​การบริหาร​งานต​ำ​ร​วจ กรุงเทพมหานคร นายชยพัทธ โรจน์​ประเสริฐ​กู​ล ประธานคณะกรรมการ​ตรวจสอบ​และ​ติดตาม​การบริหาร​งานต​ำ​ร​วจ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ และทีมงาน พร้อม ร.ต.อ.สุเทพ ใจมา รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ช่วยราชการ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลประเวศ และร.ต.อ.สมบัติ สายสาร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านบำบัดยาเสพติดของศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

มี นายวรายุทธ เกตประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญงานบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดยาเสพติดภาคสมัครใจ ภายหลังการรับฟังการบรรยายซักถามข้อมูล​เพื่อนำไปประสานความร่วมมือต่อยอดงานป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด​อันก่อให้เกิดอาชญากรรม​ต่างๆ ทางคณะกรรมการ​ได้มอบ Thermo scan 3  เครื่อง Face shield 100 ชิ้น และหน้ากากผ้า 150 ชิ้น เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษา​และแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป