พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาดในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มี พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง นำรับฟังบรรยายสรุปจากคุณรุ่งเรือง ไชยมงคล ผู้จัดการฟาร์มในการบริหารจัดการพื้นที่ ก่อนมอบหน้ากากผ้าและอุปกรณ์รักษาความสะอาดแก่เจ้าหน้าที่ในโครงการ จากนั้นได้ทำร่วมกับจิตอาสาตำรวจภูธรสิงห์บุรี ผลิตปุ๋ยชีวมวล เพื่อใช้ในปรับปรุงดิน ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา

ต่อมาคณะผู้ช่่วยผู้บัญชาการตำรวจแ่ห่งชาติตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ ก่อนตรวจเยี่ยม เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี