ที่ โรงแรมเดอะซายโรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมีข้าราชการตำรวจระดับยศ พ.ต.อ. ขึ้นไปทุกนายเข้าร่วม

ทั้งนี้มีการเชิญวิทยากรทั้งจากในสังกัดและนอกหน่วยมาบรรยายให้ความรู้ เช่น หัวข้อ”ประสบการณ์การทำงานใน กองบัญชการตำรวจสอบสวนกลาง ” โดย พล.ต.ท.ธนังค์ บุรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  “ภาวะผู้นำของผู้บริหาร” โดย พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน” โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ทุกกองบังคับการจัดข้าราชการตำรวจหน่วยละ 3 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ด้าน พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เผยว่า ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสอบสวนกลางทุกท่านทำงานเพื่อชาติและประชาชน อย่าคิดว่าใครเป็นเด็กใคร ที่นี่ตำแหน่งเลือกคน ไม่ใช่คนเลือกตำแหน่ง ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้สุดความสามารถและให้ดีที่สุด นอกจากนี้ต่อไปหน่วยหนุมาน กองบังคับการปราบปราม และกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษต้องร่วมมือปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศอย่างเข้มข้นและจริงจัง เช่น จังหวัดพัทลุง เพราะเกิดเหตุยิงกันตายหลายคดีจะมีการโอเปอเรชั่นกันต่อไป