ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารครั้งที่ 5/2563 โดยก่อนการประชุมได้จัดพิธีส่งมอบรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ภายในและระหว่างหน่วยงานของกองบัญชาการกองทัพไทยและการแข่งขันทางไซเบอร์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 6 ราย  ตำรวจภูธรจังหวัดตาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล  กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2   กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4  กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4

ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 14 ราย  มี พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ชัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5  พ.ต.ท.ประสงค์ สิงห์ประเสริฐ รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราปรามยาเสพติด 2  พ.ต.ท.กำพล เยาว์ธานี สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.ท.ณรายุทธ ไตรยสุทธิ์ สารวัตรกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.ท.ทักษิณ เงินทอง สารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2

พ.ต.ต.สาลี ทวีเลิศ สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ร.ต.อ.เตชินท์ แก้วเจือ รองสารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด  ด.ต.นริศ งามวงษ์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด  ด.ต.เฉลิมชัย เทพอุด ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีำตรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง ด.ต.จิระ พลสง ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ส.ต.อ.กฤติกร อุทัยชิต ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด  ส.ต.อ.ทศพร น้อยนอนเมือง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 2 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ส.ต.ท.วีรยุทธ ปฏิเสน ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติราชการกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3