ที่โรงเรียนปลูกจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ พร้อมด้วยนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการตำรวจ พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ. วิทวัฒน์ ชินคำ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ร่วมกับ พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ รวมทั้งประธานชุมชน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ตำรวจกับประชาชนและปัญหายาเสพติด” ชุมชนสีขาว ต้านยาเสพติด จัดโดยคณะกรรมาธิการการตำรวจในการทำงานเชิงรุก เปิดเวทีรับฟังข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข็มแข็ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวชุมชนบ่อนไก่ ตามแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกของกรรมาธิการการตำรวจถือเป็นความร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของประชาชนกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งนี้ได้พูดคุยกับประธานกรรมาธิการการตำรว เพื่อพิจารณาการผลักดันงบประมาณโครงการครู Dare สร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด เพราะถือเป็นโครงการที่ดี สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเยาวชนคื ออนาคตของชาติ นอกจากนี้ได้รับเรื่องไปปรึกษาหารือในสภาเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มสวัสดิการค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครตำรวจชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเทร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อความสงบสุขของชุมชน

หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการการตำรวจยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลตำรวจ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนอีกด้วย

ด้านนายครูมานิตย์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความเป็นกังวลและห่วงใยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชนของ น.ส. จิตภัสร์ ตนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ลงพื้นที่ด้านจิตอาสาของน.ส จิตภัสร์มาโดยตลอดหลายปี ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพรรค แต่ในทางการเมืองเราคือพรรคพวกเดียวกัน มีจุดประสงค์ทำงานเพื่อดูแลประชาชนเหมือนกัน เมื่อมีโอกาส หรือโครงการใดที่เชิญชวนมาลงพื้นที่ร่วมทำงานด้วยกันตนยินดี พร้อมมาช่วยกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ท้ายสุดนี้หวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาส และเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดจากรากฐานระดับชุมชน และสร้างโอกาสเพื่อสังคมที่ดีขึ้นต่อไป

ส่วน พล.ต.ท.ภัคพงศ์ เผยว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องเริ่มจากชุมชน แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น ตนยังเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนดี หากมีคนทำผิดพลาดต้องให้โอกาสกลับตัวกลับใจ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรักประชาชนเหมือนคนในครอบครัว ดูแลเต็มที่ หน้าที่ของตำรวจคือทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข โดยปกติโครงการต่างๆ ตำรวจทำตามลำพัง แต่วันนี้มีกรรมาธิการการตำรวจมาร่วมด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง

ขณะที่ นายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกจิตยอมรับว่า วันนี้โลกหมุนเร็วขึ้น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป บางสิ่งตำรวจไม่ทราบ แต่ชุมชนและนักเรียนทราบ สมัยก่อนเด็กไม่รู้จักยาเสพติด แต่มาวันนี้นักเรียนชั้นประถมยังรู้จักผ่านสื่อออนไลน์ที่มีการขายยาเสพติดเกิดขึ้น เราต้องช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งดังกล่าว