ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต  กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจนครบาล มี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานจัดงาน นำทีมผู้เกษียณโดย พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต้า ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 เพื่อเป็นการระลึกถึคุณงามความดี ในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตการรับราชการตำรวจงบประมาณปี 2563 รวมผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 403 นาย