ขออนุญาตนำบทความในคอลัมน์ “ปลายปากกาติดดาบ” ที่ผู้เขียนบันทึกไว้ในนิตยสาร COP’S ฉบับเดือนตุลาคม 2563 มาเสนอในโลกออนไลน์กันบ้าง

เผื่อหลายคนไม่ได้อ่านในหน้ากระดาษที่ตีพิมพ์ออกเป็นรายเดือน

หลังจากมีผู้กล้าพิสูจน์ทฤษฎีในคดีประวัติศาสตร์ชาติที่ผ่านมานาน 74 ปี

กรณีเหตุการณ์สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 

หลังจากที่ กังวาฬ พุทธิวนิช ผู้มีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปิดตัวหนังสือ 74 ปี คดีสวรรคต” พร้อมจัดเวทีเสวนาพิเศษย้อนอดีตชำระคดีประวัติศาสตร์

ผ่านการทดลอง “พิสูจน์ใหม่” ด้วยความก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์  

จัดขึ้นที่ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ท่ามกลางผู้คนสนใจเข้าร่วมฟังกันแน่นห้อง

ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี ม.ร.ว.สายสวัสดิ์ สวัสดิวัตน ธิดาใน ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน อาจารย์ ส.ศิวรักษ์ นักคิดนักเขียน รศ.โคทม อารียา อดีต ผอ.ศูนย์การศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัย มหิดล สมานรัชฎ์ กาญจนะวนิชย์ นักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักวิพากษ์สังคม

รวมถึง กังวาฬ พุทธิวนิช ผู้เขียนหนังสือ 74 ปี คดีสวรรคต

หยิบยกเอาเหตุการณ์โศกนาฏกรรมคนไทยทั้งประเทศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขึ้นมาเป็นประเด็นให้ชวนค้นหาจากการค้นคว้าของ กังวาฬ พุทธิวนิช

ตามมุมมองความเห็นที่แตกต่าง

ท่ามกลางกระแสที่ถูกตั้งคำถาม

“เกิดทันเหตุการณ์ในยุคนั้นหรือ ถึงบังอาจมาเขียน” 

กังวาฬตอบชัดว่า ไม่ทัน พร้อมตั้งคำถามกลับไปว่า คนที่พิจารณาตัดสินคดีให้ใครสมควรมีชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เช่นกัน ท่านเหล่านั้นตัดสินจากเอกสารหลักฐานชุดความคิดเดียวกับที่เขานำเสนอ

มีข้อแตกต่างจากอดีตเพียงข้อเดียวคือ มิติกาลเวลา

“ก่อนที่ผมจะกล่าวหาขอความเป็นธรรมจากองค์กรใดหรือใครนั้น ผมต้องให้คความเป็นธรรมแก่องค์กรหรือผู้นั้นก่อนเช่นกัน”

หนังสือที่เขาเรียบเรียงไว้จึงมีที่ว่างให้ความเห็นแย้งและคำถามยอดนิยมของทุกฝ่ายในกรณีต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย

รวมประหนึ่งว่า ผู้เห็นต่างเหล่านั้นมานั่งถก ถาม และขอพื้นที่ในงานเขียนชิ้นนี้ด้วย

เวลาผ่านล่วงเลยมานานกว่า 74 ปีแห่งคดีประวัติศาสตร์ กังวาฬเชื่อในภาษิตโบราณ

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

“กาลเวลานี่แหละจะชำระสิ่งแปลกปลอมอันเป็นเท็จทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะกระชากหน้ากากอันจอมปลอมของใครบางกลุ่มออกมาเผยให้เห็นตัวตนธาตุแท้ในการกุเรื่องเท็จเพียงหวังผลเปลี่ยนแปลงทางการเมือง”

สิ่งใดเท็จ สิ่งใดจริง

ขึ้นอยู่กับกระดุมเม็ดแรกที่ติด