พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมนมัสการ พระสุธรรมฐิตธัมโม พร้อมด้วย คณะพลังธรรมยาตราแห่งสันติภาพ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” เบตง-เชียงราย กว่า 4 พันกิโล ร่วมกับคณะพระสงฆ์ ที่เดินมาแล้วทั่วโลก ถึงมัสยิดกลางจังหวัดยะลาเพื่อพบปะผู้นำศาสนาทั้งศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ และประชาชนในพื้นที่ รณรงค์การสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอบคุณภาพ : ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา