พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พ.ต.อ.สิปปนันทน์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่่ 23 นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และเยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง นางอภิญญา สกุลโพน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหหาภูมิพลมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ทรงมีพระราชดำรัสกับพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราชองครกษ์ สรุปความว่า “ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ สภาพการถือครองที่ดิน สภาพน้ำท่าในลำน้ำห้วยสายต่าง ๆ และสภาพการเพาะปลูก ตลอดจนการทำกินของราษฎร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก อุปโภค บริโภค ของราษฎรในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดการจัดการในรูปแบบเดียวกับสหกรณ์การเกษตรหุบพระพง