ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัดเข้าพบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแนะนำหน่วยงานและหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการพิ่มขีดความสามารถ ด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายอื่นอันเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประกอบกับประสานความร่วมมือและสนับสนุน พัฒนา การปฏิบัติงาน