คงมีแต่ “พวกเทวดา” ที่ไม่ค่อยยอมรับกติกา

วิ่งหา “ขั้วอำนาจ” ฉีกกระดาษบัญชีขอ “เปลี่ยนเก้าอี้ตัวใหม่”เมื่อไม่ได้ตำแหน่งสมดังวาดหวัง

วงจรการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจถึงกลายเป็น “วังวนน้ำเน่า” เต็มไปด้วย “ตั๋วฝาก” เด็กนายทำลายวัฒนธรรมหมักหมมนานแรมปี

สร้าง “ผลผลิตพิษ” ไม่คิดแข่งกันทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข แม่ทัพคนใหม่ พยายามกำหนดกฎเกณฑ์และขีดเส้นตายเพื่อให้เป็น “มิติใหม่” ของความเปลี่ยนแปลง

ลดความร้อนแรงของพวกเด็กเส้น เข็นเอาคนทำงานทว่า “ดักดาน” ผิดฝา ผิดตัว ออกมาโชว์ศักยภาพความสามารถให้เต็มที่

บางทีต้องยอมหักหาญ “น้ำใจผู้ใหญ่” หลายคน

บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายระดับ “รองผู้บังคับการ” ถึง “ผู้กำกับการ” ผู้นำปทุมวันจำต้องแอ่นอกรับผิดชอบมากกว่าใคร

เพราะไม่สามารถสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน

โฟกัส กองบัญชาการตำรวจนครบาล สลับสับปลับเปลี่ยนเก้าอี้จำนวนไม่น้อย

ใครเป็นใคร สายไหน มาจากใครหนุนนำ ภายใน “ยุทธจักรโล่เงิน” มองเส้นทางเดินกันออก

พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 ขยับเป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 อีกคนคืนกรุงเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 พ.ต.อ.เกียรติคุณ สนธิเณร รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6

พ.ต.อ.คมสัน แตงจุ้ย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และ พ.ต.อ.คมสิทธิ์ รังไสย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 ควงกันมานั่งตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7   ส่วน พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 โยกเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 พ.ต.อ.จีรเดชน์ เหมจินดา รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41   เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3

พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 เพื่อช่วยงาน พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 เพื่อนร่วมรุ่น พ.ต.ท.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ ข้ามเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9   พ.ต.อ.ธรรมนูญ บุญเรือง รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 ขยับเป็นรองผู้บังคับการตำรวจจราจร

พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 ลูกชาย พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ อดีตกรมวังผู้ใหญ่ เป็นรองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ขณะที่ พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 49 เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ปิยมิตร วิภาตะศิลปิน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7  นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เป็นรองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ.พรชัย ชลอเดช รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5   นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9

พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 เป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รองผู้บังคับการตำรวจจราจร นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 คืนกลับมาเป็นรองผู้บังคับการตำรวจจราจร เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.สมชาย เขียวจักร์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1   นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจจราจร

พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคำ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 ถูกลดชั้นเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 ข้ามเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ วัศรากิจ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5  นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 เป็นรองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รองผู้บังคับการสำนักงานกำกับนโยบายตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจจราจร พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7

พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พ.ต.อ.สุวิชชา จินดาคำ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พ.ต.อ.อัครพล สว่างวงศ์  รองผู้บังคับการกองอุทธรณ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3  พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 ขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เป็นรองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 เป็นรองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 พ.ต.อ.ทนงศิลป์ มณีโชติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 ขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2   พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 51 ขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6

พ.ต.อ.ปนาถพล ปุณศรี ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล 8 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5  พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 เป็น รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.ฤทธิดล ธีรเนตร ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจจราจร พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 ขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการตำรวจนครบาลหนองจอก นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 เป็นรองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.วิชัย แดงประดับ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1   พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางบอน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 ขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6   พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 51 เป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.สุนทรเกียรติ คล้ายกรุต ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 เป็นรองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45  เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พ.ต.อ.สุรินทร์ ชาวศรีทอง ผู้กำกับการอารักขา 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 เป็นรองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 49 เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4

ส่วนระดับ “ผู้กำกับการโรงพัก” และสังกัดอื่นในนครบาลขออนุญาตยกยอดไปต่อวันพรุ่งนี้