เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ สถานีตำรวจทางหลวงพิษณุโลก พ.ต.ต.ต่อสกุล แสนสุรีย์รังสิกุล สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล(สารวัตรทางหลวงพิษณุโลก) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ระบาดรอบใหม่นี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดูแลตนเอง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้านและทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง

“ตำรวจทางหลวงมีหน้าที่และบทบาทที่จะต้องสัมผัสและใกล้ชิดกับประชาชนมาก จึงต้องใส่ใจป้องกันตนเองให้มาก และหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ” พ.ต.ต.ต่อสกุล กล่าว

พ.ต.ต.ต่อสกุล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้พื้นที่ว่างของสถานี และจุดบริการประชาชน เป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดสาร และตอนนี้ก็ได้มีการวางโครงการที่จะให้มีการเลี้ยงไก่ไข่ และปลาในบ่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมและได้แบ่งปันผักปลอดสารพิษกลับไปบริโภคในครัวเรือนในช่วงโควิด-19

“โครงการนี้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในยามวิกฤตทางเศรษฐกิจและโรคระบาด มองถึงความเสี่ยงในการไปซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยคำว่า “พอเพียง” คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง” พ.ต.ต.ต่อสกุล