ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงระบบ งานสอบสวนให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักฐานมาตรฐานสากล  พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผู้บังคับการปราบปราม ได้นำไปใช้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาระบบงานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบการสอบสวนสอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระบบงานสอบสวนและการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งความร้องทุกข์ ตลอดจนการสอบสวนปากคำ รวบรวมพยานหลักฐาน ต้องพูดคุย ซักถาม หรือสัมผัสกับประชาชนตลอดเวลา

พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม  และพ.ต.ท.สาธิต สมานภาพ รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม จึงนำร่องโครงการจุดบริการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อราชการให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการให้บริการของพนักงานสอบสวนในสังกัดมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการรับแจ้งความในโครงการจุดบริการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ช่องบริการ ได้แก่ ช่องบริการที่ 1  สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ปรึกษาคดีความ และแจ้งความ ครั้งแรก ส่วน ช่องบริการที่ 2 สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ให้ปากคำเพิ่มเติม ติดตามความคืบหน้าผลคดี ตามนัดหมาย

ขั้นตอนการใช้บริการนั้นแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.นั่งเก้าอี้ ที่จุดบริการหมายเลข 1 เพื่อเข้าใช้บริการรับแจ้งความผ่านระบบออนไลน์

2.หยิบชุดหูฟัง ที่จุดบริการหมายเลข 2 เชื่อมต่อเข้าระบบ โดยเสียบสายเข้าที่จุดเชื่อมต่อหมายเลข 3

3.พบและพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเวร ผ่านทางจอภาพแสดงผลในระบบออนไลน์ หมายเลข 4

4.หากต้องการแสดงเอกสารให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเบื้องต้น ให้นำเอกสารวางลงบนเครื่อ’แสดงผลผ่านจอภาพ visualizer ที่จุดบริการหมายเลข 5

5.กรณีที่ต้องลงลายมือชื่อหรือรับเอกสารจากพนักงานสอบสวน ให้รอรับเอกสารผ่านเครื่อง printer ที่จุดบริการหมายเลข 6

6.กรณีที่ต้องมีการส่งมอบเอกสาร หรือ ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกประจำวัน หรือเอกสารอื่น ตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ ให้ท่านนำเอกสารไปส่งได้ที่ กล่องรับ/ส่งเอกสาร ที่จุดบริการหมายเลข 7 ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องรับแจ้งความ

7.นัดหมาย และกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าในการให้ปากคำเพิ่มเติม หรือติดตามความคืบหน้าผลคดีกับพนักงานสอบสวน สำหรับการมาติดต่อราชการในครั้งต่อไป