หมู่มีน-ส.ต.ท.หญิง กันต์ฤทัย ใหม่กิติ ผบ.หมู่ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. สาวเหนือเมืองรถม้าลำปาง ลูกคนเดียวของครอบครัว มีแม่รับราชการเป็นนักบริหารทั่วไประดับ 7กองคลัง เทศบาลนครลำปาง สมัยเด็กเริ่มต้นเรียนชั้นอนุบาล-ป.6ที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ม.1-3 โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)และ ม.4-6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

หลังจากนั้นเข้าสอบนายร้อยตำรวจ แต่ไม่ติดจึงหันไปเรียนปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างเรียนอยู่ปี 3ได้ใช้วุฒิ ม.6 สอบนายสิบติดสายอำนวยการ ประจำอยู่ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. ก่อนกลับไปเรียนต่อจนจบ ปริญญาตรีรัฐประศาสน์ศาสตร์บัณฑิต

เธอมีความความชอบตำรวจตั้งแต่เด็ก ฝันว่า โตขึ้นต้องรับราชการตำรวจให้ได้ กระทั่งประสบความสำเร็จ มีส่วนช่วยบริการประชาชนในการอำนวยความสะดวกแก่ญาติที่มาติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาในคดีระเบิดแยกราชประสงค์

“ถ้าทำในสิ่งที่รักก็จะรักในสิ่งที่ทำ”เป็นคติที่ใช้ในชีวิตของหมู่สาวหน้าหวาน