มวดเขม-ร.ต.ท.หญิง เขมจิรา รัตนวศิริ พยาบาล (สบ1)กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ชาว จังหวัดยะลา จบมัธยมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา ไปต่อวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และสถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทั่งรับวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

เจ้าตัวมีความฝันอยากกลับมาทำงานพัฒนาบ้านเกิด เป็นความตั้งใจแรกเริ่มสมัยเป็นนักเรียนอยู่แล้ว มองว่า เป็นคนในพื้นที่ ย่อมที่จะเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของปลายด้ามขวานประเทศเป็นอย่างดี

เมื่อมีโอกาส เธอรีบตัดสินใจมาประจำอยู่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เต็มใจที่จะช่วยเหลือดูแล ตำรวจและประชาชนในพื้นที่เวลาได้รับผลกระกระทบจากความไม่สงบ เพราะตัวเธอเองก็เกิดมาในครอบครัวตำรวจ เห็นตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาตลอด  การมีโอกาสดูแลพวกเขาเหล่านั้น ถือเป็นการสร้างกุศลกับชีวิตมาก

ผู้หมวดพยาบาลสาวยอมรับว่า สถานการณ์ความรุนแรงมีผลต่อการทำงานเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเวลาไปไหนมาไหน แต่เพราะการเป็นคนในพื้นที่ ทำให้เรารู้สึกว่า ไม่เป็นไร เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมันเหมือนภาพเดิมๆ ที่ฉายซ้ำ สุดท้ายกลายเป็นความเคยชิน หากเลือกได้ก็อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสงบลง อยากเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสันติสุขอีกครั้งเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็ก