ที่หอประชุมอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชวนเด็กไทยสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน มี พ.ต.อ.พศวีร์ เรืองภู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.เผด็จ ภู่บุบผากาญจน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอัมพวา นายศราวิช ด้วงสีทอง รักษาการแทนนายอำเภออัมพวา ร่วมพิธีเน้นสร้างวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนปลูกจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย ได้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว สถานีตำรวจภูธรอัมพวา มอบหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น